web log free
December 07, 2021

மார்பக புற்றுநோய் விழிப்புணர்வை ஆதரிக்க CMC இளஞ்சிவப்பு நிறத்தில் ஒளிரும்.

இளஞ்சிவப்பு மாதம்: அக்டோபர் மாதம் மார்பக புற்றுநோய் விழிப்புணர்வு மாதம்.

CMC கடந்த ஆண்டு இளஞ்சிவப்பு நிறத்தில் ஒளிர ஏற்பாடு செய்தது.

மார்பக புற்றுநோய்க்கான தொடர்ச்சியான ஆதரவைக் காட்ட இன்று இரண்டாவது முறையாக CMC இளஞ்சிவப்பு நிறத்தில் ஒளிரும்.

 

© 2021 All Rights Reserved by Asian Mirror Pvt Ltd