web log free
February 23, 2024

யாப்பா - லசந்த இடையே முக்கிய இணக்கப்பாடு

ஐக்கிய முன்னணியின் செயலாளர் நாயகமாக அனுர பிரியதர்ஷன யாப்பாவை நியமிக்க தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளது.

அந்த நியமனம் இம்மாத இறுதிக்குள் வழங்கப்படும், பின்னர் புதிய கூட்டணியின் ஒற்றுமையுடன் ஜனாதிபதி தேர்தலுக்கான வேலைத்திட்டம் ஆரம்பிக்கப்படும்.

நிமல் லான்சா மற்றும் சுயேச்சை உறுப்பினர்களின் ஆதரவுடன் பொதுஜன ஐக்கிய பெரமுன அமைக்கப்படவுள்ளதுடன், அதன் தலைமைத்துவத்தை முன்னாள் ஜனாதிபதி சந்திரிக்கா குமாரதுங்கவிற்கு வழங்குவதற்கு ஏற்கனவே தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதன்படி, ஐக்கிய முன்னணியின் அரசியலமைப்பின் பல சரத்துக்கள் திருத்தப்பட உள்ளன.